PILOXING KNOCKOUT!!! จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราจัด Pilates, Boxing, และ Dancing มาอ…

[ad_1] PILOXING KNOCKOUT!!!??

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราจัด Pilates, Boxing, และ Dancing มาอยู่ในคลาสเดียวกัน ??

ต่อยแหลก หมัดรัวๆ
แถมเพิ่มความแข็งแรง และการทรงตัว
และกระตุ้นหัวใจแบบชาว Cardio

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคลาสนี้จะ BURN ??ขนาดไหน!!!


[ad_2]
Source