ออกกำลังกายแบบ Cardio

?️‍♀️คาร์ดิโอ(cardio)?️‍♀️
การออกกำลังกายแบบ คาร์ดิโอ(cardio) คือการออกกำลังกายที่เน้นการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต ระบบเผาผลาญ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง และมุ่งเน้นไปที่การขยับเขยื้อนร่างกายซึ่งมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้น ซึ่งเมื่อออกกำลังกายแบบนี้จนถึงระดับคาร์ดิโอ การเต้นของหัวใจจะเพิ่มขึ้น 60% -85% เมื่อเทียบกับอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด และเป็นการออกกำลังกายเพื่อลดไขมันอย่างได้ผล เพราะร่างกายจะดึงไขมันมาเผาผลาญจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาผลาญ เวลาหายใจเข้าหัวใจก็มีหน้าที่สูบฉีดและส่งเลือดที่เป็นตัวนำออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่างๆในร่างกายเพื่อเผาผลาญไขมัน

ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบ คาร์ดิโอ(cardio)
มีประโยชน์มากมายหลายด้าน ซึ่งเมื่อออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างสม่ำเสมอ จะส่งผลดีกับร่างกายได้แก่
?ระบบอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจรวมถึงปอด แข็งแรงขึ้น
?กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงและขยายใหญ่ขึ้น ส่งผลให้การสูบฉีดเลือดของหัวใจดีขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง
?การไหลเวียนของเลือดในร่างกายดีขึ้น ความดันโลหิตลดลง
?จำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงในร่างกายเพิ่มขึ้น ทำให้อ๊อกซิเจนถูกส่งไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่ายกายได้ดีอย่างทั่วถึ
?สุขภาพจิตดีขึ้น ลดความเครียด โรคซึมเศร้า
?ลดอัตราการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น หัวใจ , เบาหวาน
?เพิ่มการจัดเก็บโมเลกุลพลังงาน เช่น ไขมัน , คาร์โบไฮเดรต ในกล้ามเนื้อทำให้ทนทานขึ้น
?ปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อในการดึงไขมันมาใช้ในการออกกำลังกาย
?เพิ่มความเร็วในการเมตาบอลิซึม ซึ่งก็คือการสังเคราะห์พลังงานจากอาหารไปเก็บไว้และนำไปใช้
?เพิ่มความเร็วในการคืนสภาพกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายแบบรุนแรง

??แม้ว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายจะมีมากมาย แต่ต้องออกอย่างเหมาะสมและถูกต้อง การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอที่ไม่เหมาะสมและหนักเกินไปจะทำให้ร่างกายอาจได้รับบาดเจ็บ และส่งผลเสียได้